zegar pon.-pt. 7:15-18:00 separator Poradnia ogólna: +48 76 852 52 43 separator

Baner - oferta

Autoimmunologia

 • PPJ test przesiewowy (ANA1) met IIF – oznaczenie obecności przeciwciał przeciwjądrowych i przeciwcytoplazmatycznych (ANA) metodą IIF w surowicy, przydatne w wstępnej diagnostyce autoimmunizacyjnych chorób tkanki łącznej

 • PPJ test przesiewowy (ANA2) met. IIF, DID – kompleksowa ocena przeciwciał przeciwjądrowych i przeciwcytoplazmatycznych ANA metodą IIF i DID w surowicy, przydatna w szczegółowej diagnostyce chorób autoimmunizacyjnych tkanki łącznej

 • PPJ test przesiewowy (ANA3) met. immunoblotingu - weryfikacja obecności przeciwciał przeciwjądrowych i przeciwcytoplazmatycznych metodą immunoblotu w surowicy, przydatna w szczegółowej diagnostyce autoimmunizacyjnych chorób tkanki łącznej

 • PPJ dsDNA met. IIF – metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF), test przydatny w diagnostyce tocznia trzewnego, określaniu nasilenia choroby i monitorowaniu efektów terapii immunosupresyjnej

 • P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF – jakościowe oznaczenie przeciwciał przeciwko mieloperoksydazie (MPO) – pANCA i proteinazie 3 (PR3) – cANCA metodą immunoblotu, przydatne w różnicowej diagnostyce chorób przebiegających z zapaleniem naczyń

 • P/c. p. aktynie met. IIF – przeciwciała przeciw aktynie metodą IIF. Oznaczenie przydatne w diagnostyce autoimmunizacyjnych chorób wątroby

 • PPJ panel Myositis met immunoblot – PPJ panel myosistis metodą immunoblot, przydatny w diagnostyce zapalenia wielomięśniowego (PM) i skórno-mięśniowego (DM) oraz zespołu nakładania i antysyntetazowego

 • PPJ panel sclerodermia met immunoblot – przydatny w diagnostyce różnych postaci sklerodermii i tocznia trzewnego, określaniu nasilenia choroby i monitorowaniu efektów terapii immunosupresyjnej

 • P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF – przeciwciała przeciwmitochondrialne (AMA) metodą immunofluorescencji (IIF) pośredniej. Oznaczenie przydatne w diagnostyce pierwotnej marskości żółciowej wątroby

 • P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF

 • P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF

 • P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF - oznaczenie przydatne w diagnostyce autoimmunizacyjnego zapalenia wątroby typu II

 • P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF

 • P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting

 • Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF

 • P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF

 • P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF

 • P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF - wykrywanie metodą immunofluorescencji pośredniej przeciwciał IgA przeciw endomysium, przydatne w diagnostyce celiakii i różnicowaniu nietolerancji pokarmowych

 • P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF

 • P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF

 • P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF – wykrywanie metodą immunofluorescencji pośredniej przeciwciał IgG i IgA (łącznie) przeciw gliadynie, przydatne w diagnostyce enteropatii glutenozależnej, różnicowaniu nietolerancji pokarmowych oraz w monitorowaniu przestrzegania diety bezglutenowej

 • P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF

 • P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF

 • P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF

 • P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF

 • P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgG met. IIF

 • P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF – wykrywanie metodą immunofluorescencji pośredniej łącznie przeciwciał IgA i IgG przeciw retikulinie, przydatne w diagnostyce celiakii i różnicowaniu nietolerancji pokarmowych

 • P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA - oznaczenie przeciwciał przeciw transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w klasie IgA metodą ELISA w surowicy, przydatne w diagnostyce celiakii i nietolerancji glutenu oraz w monitorowania diety bezglutenowej

 • P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA – oznaczenie przeciwciał przeciw transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w klasie IgG metodą ELISA w surowicy, przydatne w diagnostyce celiakii i nietolerancji glutenu oraz w monitorowania diety bezglutenowej, w przypadku deficytów immunoglobulin klasy IgA

 • P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA

 • P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA

 • P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA

 • P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA - Test jest jednym z oznaczeń stosowanych w diagnostyce zespołu antyfosfolipidowego

 • P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA

 • P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA

 • P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA – oznaczenie przydatne w diagnostyce zespołu antyfosfolipidowego

 • P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA

 • P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA

 • P/c. p. protrombinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA - oznaczanie autoprzeciwciał przeciwko protrombinie (aPT), przydatne w diagnostyce zespołu antyfosfolipidowego i tocznia układowego

 • P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA

 • P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA

 • P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA - pomocnicze oznaczenie stosowane w diagnostyce zespołu antyfosfolipidowego

 • P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA

 • P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA

 • P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA – pomocnicze oznaczenie stosowane w diagnostyce zespołu antyfosfolipidowego

 • Antykoagulant toczniowy - Oznaczenie stosowane w diagnostyce zespołu antyfosfolipidowego APS

 • P/c. p. antygenom jajnika met. IIF - oznaczenie przydatne w diagnostyce niepłodności kobiet i zespołu przedwczesnego wygaszania jajników

 • P/c. p. antygenom łożyska met. IIF – oznaczenie przeciwciał przeciw antygenom łożyska, przydatne w diagnostyce wczesnych poronień i niepłodności żeńskiej

 • P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF – oznaczanie przeciwciał przeciw komórkom Leydiga w jądrze, stosowane w diagnostyce bezpłodności męskiej

 • P/c. p. plemnikom met. IIF – oznaczanie przeciwciał przeciwplemnikowych metodą immunofluorescencji pośredniej w krwi mężczyzn i kobiet, stosowane w diagnostyce niepłodności męskiej i żeńskiej

 • P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF - Oznaczenie autoprzeciwciał specyficznych dla mięśni prążkowanych, pomocnicze w diagnostyce miastenii

 • P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA

 • P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF

 • P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF - oznaczanie autoprzeciwciał przeciwko komórkom okładzinowym żołądka, stosowane w diagnostyce zanikowego zapalenia błony śluzowej żołądka i w anemii złośliwej

 • P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF –
  Oznaczenie autoprzeciwciał przeciwko czynnikowi Castle'a i komórkom okładzinowym żołądka, stosowane w diagnostyce zanikowego zapalenia błony śluzowej żołądka i w anemii złośliwej

 • P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) i błonie pęch. płucnych (zespoł Goodpasture'a) met. IIF

 • P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF

 • P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF

 • P/c. p. wyspom trzustkowym, komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i colitis ulcerosa) met. IIF

 • Panel jelitowy (p/c. p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) met. IIF – oznaczenia przydatne w różnicowaniu chorób jelit o podłożu autoimmunizacyjnym

 • P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF – oznaczenie przydatne w różnicowaniu choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

 • P/c. p. korze nadnerczy met. IIF

 • Panel neuroimmunologiczny (anty-Ri, anty-Hu, anty-Yo, anty-GAD, anty-MAG, p/c. p. mielinie) met. IIF, immunobloting

 • P/c. p. kreatynie (AKA ) met. IIF

 • P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.