Jak sprawdza się stan zdrowia kierowców?

Kontrola stanu zdrowia kierowców odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa na drogach. W Polsce istnieje szereg przepisów i procedur, które regulują obowiązek przeprowadzania badań lekarskich dla osób ubiegających się o prawo jazdy oraz dla posiadaczy prawa jazdy. W artykule zostanie omówiony proces badania kierowców, przykład placówki medycznej realizującej tego rodzaju usługi oraz szczegółowe informacje na temat wymogów.

Badania dla kierowców — co to jest i jakie są przepisy

Badania dla kierowców mają na celu ocenę zdolności psychofizycznych osoby ubiegającej się o prawo jazdy lub będącej jego posiadaczem. Są one wymagane przez polskie prawo i realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia. W zależności od grupy wiekowej oraz rodzaju prawa jazdy badania powinny być przeprowadzane w określonych okresach. Dla osób poniżej 60 roku życia badania muszą być przeprowadzane co 15 lat; dla osób między 60 a 74 rokiem życia, co 5 lat; natomiast dla osób powyżej 75 roku życia, co 2 lata.

kierowca w samochodzie dostawczym

Badania dla kierowców w Legnicy — Przychodnia Specjalistyczna B&M Medyk

Badania dla kierowców obejmują szereg testów mających na celu ocenę zdolności kierowania pojazdem. Wśród nich można wymienić badanie ogólne przez lekarza medycyny pracy, badanie okulistyczne, badanie psychiatryczne oraz neurologiczne. Jedną z placówek realizujących tego typu badania jest Przychodnia Specjalistyczna B&M Medyk w Legnicy. Specjaliści realizują w tym miejscu usługi w ramach szerokiego zakresu specjalizacji. Każdy pacjent poddawany jest kompleksowej ocenie zdrowia, która obejmuje zarówno badania fizykalne, jak i testy diagnostyczne. Personel medyczny jest doświadczony i odpowiednio wykwalifikowany, co gwarantuje rzetelność przeprowadzanych badań.