Badania dla kierowców

Badania dla kierowców mają na celu ocenę stanu zdrowia oraz ich sprawności psychomotorycznej, aby sprawdzić, czy mogą oni prowadzić pojazdy. W naszej przychodni oferujemy różne badania, które są wymagane przez przepisy prawa lub rekomendowane dla zapewnienia bezpieczeństwa na drodze. Jednym z najczęstszych badań dla kierowców jest badanie wzroku u okulisty, które ma na celu ocenę jakości widzenia.

 

Bezpieczeństwo na drodze

Kolejnym ważnym badaniem dla kierowców jest badanie słuchu. W naszej przychodni przeprowadzamy badania audiometryczne, które pozwalają ocenić sprawność słuchu. Dobry słuch pozwala prawidłowo reagować na sygnały ostrzegawcze podczas prowadzenia pojazdu. Przeprowadzamy również badania psychologiczne, które oceniają sprawność psychomotoryczną. Naszym celem jest zapewnienie, że kierowcy są w pełni zdolni do prowadzenia pojazdów i nie będą stwarzać zagrożenia na drodze.

 

Bezpieczne poruszanie się w ruchu drogowym

Badania lekarskie pozwalają wykryć istniejące problemy zdrowotne, które mogą mieć wpływ na zdolności kierowcy do sprawnego poruszania się w ruchu drogowym. Pomagają też w podejmowaniu odpowiednich środków zapobiegawczych. Są nieodłącznym elementem procesu wydawania oraz przedłużania uprawnień do prowadzenia pojazdów. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji na temat badań dla kierowców przeprowadzanych w naszej przychodni, zachęcamy do kontaktu z nami.