Neurologia

Układ nerwowy człowieka kontroluje i koordynuje działanie wszystkich innych układów w organizmie. Neurologia to dziedzina medycy, która zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem chorób układu nerwowego – zarówno tych o podłożu genetycznym, jak i nabytych. Lekarz specjalizujący się w tej dziedzinie nazywany jest neurologiem. Zajmuje się on m.in. schorzeniami takimi jak: padaczka, stwardnienie rozsiane, udary mózgu, migreny, pourazowe uszkodzenia mózgu i stany zapalne ośrodkowego układu nerwowego.

 

Diagnostyka w neurologii

Diagnostyka w neurologii obejmuje przeprowadzenie wywiadu medycznego, badanie neurologiczne oraz korzystanie z różnych badań obrazowych, w tym m.in. tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. Tego rodzaju badania pozwalają na ocenę struktury funkcji mózgu oraz innych części układu nerwowego. Neurologia to dziedzina medycyny, która stale się rozwija. Badania naukowe i postęp technologiczny umożliwiają coraz bardziej precyzyjne diagnozowanie oraz leczenie chorób neurologicznych.

 

Leczenie w neurologii

Leczenie w neurologii może obejmować zarówno farmakoterapię, jak i terapię rehabilitacyjną. W przypadku farmakoterapii stosowane leki mają na celu łagodzenie objawów, spowolnienie postępu choroby lub zapobieganie nawrotom. Natomiast rehabilitacja obejmuje fizjoterapię, terapię zajęciową, logopedię oraz inne formy terapii, których celem jest poprawa funkcji ruchowych, koordynacji i pamięci pacjenta.