Gabinety diagnostyczne i zabiegowe

Diagnostyka i badania m.in. pod kątem różnych chorób stanowią bardzo ważny i rozbudowany profil naszej działalności. Oferujemy pacjentom szereg możliwości sprawdzenia stanu organizmu oraz diagnostykę profilaktyczną m.in. w postaci badań na ojcostwo lub badań w zakresie medycyny pracy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług świadczonych w naszych gabinetach diagnostycznych i zabiegowych. Część z nich realizujemy na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Od pacjentów często wymaga się jednak skierowania wydawanego w poradniach specjalistycznych. Na liście proponowanych przez nas zabiegów i badań występują również takie, których koszty nie podlegają refundacji. W każdym wypadku mogą Państwo skorzystać z odpłatnych usług przychodni. O szczegóły na temat płatnych i nieodpłatnych badań diagnostycznych oraz zabiegów mogą Państwo zapytać nasz personel.

Gabinety diagnostyczne i zabiegowe

Gabinet Badań USG

Dysponujemy bardzo dobrze wyposażonym gabinetem badań ultrasonograficznych. Sprzęt, którego używamy w tym zakresie, umożliwia dokładne i wiarygodne sprawdzenie wielu narządów jamy brzusznej. Ultrasonografia jest podstawowym badaniem, które sprawdza ich właściwe funkcjonowanie. Przypominamy, że odbywa się ono na czczo, dlatego pacjent bezwzględnie nie może spożywać posiłku przed wykonaniem badania.

W naszym gabinecie badań USG w ramach kontroli narządów znajdujących się w jamie brzusznej sprawdzamy:

 • wątrobę oraz śledzionę,
 • układ moczowy i nerki,
 • aortę,
 • jądra i gruczoł prostaty.

Specjalizujemy się również w mniej popularnym, ale bardzo skutecznym badaniu ultrasonograficznym oka. Wyróżnia się dwa typy badań USG tego narządu. Badanie typu A pozwala sprawdzić długość osiową gałki ocznej, głębokość komory przedniej oka oraz promień krzywizny rogówki. USG oka w projekcie B pozwala na szerszą diagnostykę. Sprawdzamy w ten sposób m.in. odwarstwienie siatkówki, zmiany spowodowane krwotokiem w tylnym odcinku oka czy też zapalenie wnętrza narządu.

Trzecia możliwość zastosowania badania ultrasonograficznego związana jest ze sprawdzeniem narządów umiejscowionych w szyi. Pozwala ono na ocenę stanu tarczycy, na podstawie czego pacjent kwalifikowany jest do ewentualnych dalszych badań tego gruczołu. USG szyi umożliwia także sprawdzenie węzłów chłonnych oraz ślinianek przyusznych, podżuchwowych i podjęzykowych.

Badania na osteoporozę

Osteoporoza jest przyczyną wielu przykrych dolegliwości związanych z układem kostnym człowieka. Powoduje osłabienie kości spowodowane ubytkiem wapnia, który jest podstawowym ich budulcem. Na tę chorobę zapadają przede wszystkim kobiety.

Profilaktyka w kierunku zapobiegania tej chorobie zaleca poddanie się badaniom na osteoporozę w przypadku kobiet – w okolicach 50 roku życia, a w przypadku mężczyzn – w granicach 60 roku życia.

Podstawowym badaniem na osteoporozę jest tzw. densytometria, czyli badanie gęstości kości. W ten sposób sprawdza się ich wytrzymałość na złamania oraz ewentualny stopień zaawansowania choroby. Na podstawie wyniku uzyskanego w densytometrii lekarz specjalista zleca dalsze badania w tym kierunku oraz ustala przebieg leczenia pacjenta.

Gabinet zabiegowy 1 - pokój nr 209

Pacjenci naszej przychodni przyjmowani są na zabiegi w gabinecie, w pokoju nr 209. Personel gabinetu pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-17.45.

W tym gabinecie m.in. prowadzimy profilaktykę chorób układów krążenia i oddechowego. Instruujemy pacjentów, dla których zaleceniem jest wykonywanie systematycznych pomiarów ciśnienia, oraz mierzymy ciśnienie we własnym zakresie. Wykonujemy także EKG serca, pomiar poziomu glukozy i cholesterolu. Oferujemy badanie czynnościowe płuc, czyli tzw. spirometrię. Przeprowadzamy badania audiometryczne pod kątem ubytków słuchu. Do gabinetu tego zapraszamy również pacjentów wymagających inhalacji oraz iniekcji dożylnych, mięśniowych i podskórnych.

Gabinet zabiegowy 2 - pokój nr 205

Drugi gabinet zabiegowy w naszej przychodni znajdą Państwo w pokoju o numerze 205. Personel tego gabinetu pracuje w godzinach 7.30-14.45, a jego głównym zadaniem jest pobieranie materiału do badań laboratoryjnych. Próbki materiału do analizy przyjmujemy w godzinach 7.15-8.30. Informacje na temat pracy gabinetu udzielane są pod numerem telefonu: 76 852 52 43.

W gabinecie, oprócz standardowych, wykonywane są również badania na potwierdzenie lub wykluczenie ojcostwa. Ustalenie ojcostwa odbywa się na podstawie nakazu sądu lub na zasadach komercyjnych. Oferujemy także możliwość zakupu zestawu do samodzielnego pobrania próbki poddawanej analizie w tym kierunku.

Personel naszego gabinetu zabiegowego wykonuje także zmiany opatrunków oraz usuwa szwy chirurgiczne.

 • Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych w godz 7.15 - 8.30
 • Badania laboratoryjne
 • Pobieranie badań do celów Ustalenia Ojcostwa
  • Na zlecenie sądu
  • Prywatne
  • Możliwość zakupu zestawu i samodzielnego pobrania badań
 • Usuwanie szwów po zabiegach chirurgicznych
 • Zmiana opatrunków
 • Edukacja pacjentów

Przygotowanie pacjenta do badań laboratoryjnych

1. Pacjent powinien

 • być na czczo
 • w przypadku badań gospodarki lipidowej minimum 12 godz. po ostatnim posiłku
 • przy zachowaniu dotychczasowej diety, nie w okresie głodzenia lub obfitych posiłków
 • po przespanej nocy
 • nie w okresie miesiączki

2. Przed pobraniem należy unikać wysiłku fizycznego oraz w miarę możliwości ograniczyć przyjmowanie leków i preparatów witaminowych.

3. Materiał do badań laboratoryjnych najlepiej pobrać w godz. 7.00 do 10.00

Decyzja o czasie pobrania uzależniona jest od celu badania, a interpretacja wyników badania przez lekarza zlecającego powinna uwzględniać czas badania

4. Do pozyskiwania moczu stosuje się jednorazowe pojemniki z tworzywa sztucznego, opisanego imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia lub pesel.

 • przed pozyskaniem moczu pacjenta powinien dokładnie podmyć się
 • pozyskać do pojemnika poranną porcję moczu ze środkowego strumienia
 • dostarczyć mocz do laboratorium maksymalnie 2 godz. od pobrania.

UWAGA

W przypadku, gdy pacjent nie został odpowiednio przygotowany do badania, laboratorium w trosce o jakość i wiarygodność wyniku może odstąpić od pobrania materiału do badania i wykonania badań

Gabinet Szczepień

Gabinet szczepień w naszej przychodni funkcjonuje w godzinach 7.30-14.45. Informacje na temat jego pracy można uzyskać, dzwoniąc na numer 76 852 38 51. Przyjmowani są w nim mali pacjenci obsługiwani w ramach obowiązkowego kalendarza szczepień, a także osoby dorosłe. Wykonujemy szczepienia przeciwko chorobom takim jak:

 • błonica, tężec, krztusiec,
 • WZW typu B i typu A,
 • Heine-Medina,
 • pneumokoki,
 • meningokoki,
 • grypa,
 • kleszczowe zapalenie opon mózgowych,
 • rak szyjki macicy.

Przeciwko chorobom zakaźnym, takim jak grypa, należy szczepić się w okresie od połowy września  do połowy listopada. Przed każdą szczepionką koniecznie należy zasięgnąć porady lekarza, który musi wydać pisemną zgodę na szczepienie.

W naszej przychodni wykonujemy podstawowe szczepienia niemowląt i dzieci na podstawie kontraktu z NFZ-em. Natomiast, jeżeli rodzice zdecydują się na szczepionki tzw. skojarzone, co oszczędza dzieciom kłuć, wówczas jest to produkt do wykupienia. Szczepionki są również odpłatne w przypadku profilaktyki osób dorosłych.

Medycyna pracy

Pojęciem „medycyna pracy” określa się specjalność lekarzy, którzy badają wpływ środowiska pracy na zdrowie pacjenta. Lekarze ci prowadzą diagnostykę, profilaktykę i leczenie chorób zawodowych. W zakres ich usług wchodzi m.in. wydawanie zaświadczeń dla pracodawców o zdolności ich pracowników do wykonywania zawodu i braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na danym stanowisku.

Badania wstępne, okresowe i kontrolne

W ramach pracy przychodni oferujemy wstępne, okresowe i kontrolne badania profilaktyczne, zapewniając dostęp do lekarzy okulistów, laryngologów oraz neurologów. Badania wstępne obowiązują w momencie podjęcia lub zmiany stanowiska pracy. Badania okresowe wykonuje się w trakcie realizacji obowiązków służbowych. Są one badaniami o określonym terminie, wobec czego należy je powtarzać po upływie czasu, na jaki wystawiona została pieczątka w książeczce zdrowia pracownika. Z kolei badania kontrolne obowiązują pracowników, którzy wracają do pracy po długotrwałej, przekraczającej 30 dni nieobecności. Ważne, aby pamiętać, że nie zastępują innych obowiązujących badań profilaktycznych.   

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych obowiązują osoby, które podejmują pracę związaną m.in. z żywnością, kosmetyką czy też fryzjerstwem. Wymaga się od nich wyrobienia tzw. książeczki sanepidowskiej lub też orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Badanie, które obowiązuje w tym zakresie, wyklucza lub potwierdza nosicielstwo salmonelli. W pełnym zakresie (badanie plus wydanie książeczki i zaświadczenia) oferujemy je w naszej przychodni.   

Badania dla kierowców

Oferujemy badania dla kierowców, które wchodzą w zakres medycyny pracy. Wydajemy zaświadczenia dla kierowców amatorów, stwierdzające brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów. Wobec powyższego zatrudniamy lekarzy z odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania tego typu czynności. W ramach badań dla amatorów wymagana jest konsultacja okulistyczna, którą mogą odbyć Państwo na miejscu w naszej przychodni. W tym zakresie sprawdzamy także poziom cukru we krwi, badając pacjenta pod kątem ewentualnej cukrzycy.

Wystawiamy dawne świadectwo kwalifikacji dla kierowców zawodowych, których do wykonywania badań zobowiązuje ustawa o transporcie drogowym. Ich zakres jest znacznie szerszy niż w przypadku badań zlecanych kierowcom amatorom. Zaświadczenie wystawiane jest m.in. na podstawie wyników konsultacji u okulisty, laryngologa i neurologa, u których wizyty umawiamy w przychodni.     

Zaświadczenia dla uczniów i pracowników

W ramach usług oferowanych przez lekarzy medycyny pracy wystawiamy także inne, potrzebne zaświadczenia. W naszej przychodni uzyskają Państwo dokumenty zaświadczające:

 • o zdolności do podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej i wyższej,
 • o stanie zdrowia dla pracowników przystępujących do konkursu na stanowiska kierownicze,
 • o stanie zdrowia dla osób przystępujących do kursów zawodowych.