Rejestracja do poradni specjalistycznych

Rejestracja do poradni specjalistycznych

Mieści się w holu głównym na I piętrze oraz dla dzieci zdrowych i chorych na parterze.

Zapraszamy Państwa do ustalenia terminów wizyt w poradniach specjalistycznych oraz badań diagnostycznych oferowanych przez naszą przychodnię. W tym celu można odwiedzić nas osobiście lub zamówić wizytę za pośrednictwem bliskich. Nasza siedziba mieści się przy ulicy Piekarskiej 7 w Legnicy. Rejestracja dorosłych pacjentów znajduje się w holu głównym na pierwszym piętrze budynku. Wizyty dzieci umawiane są na parterze. Drugą możliwą opcją jest rejestracja telefoniczna.

Preferowane godziny umawiania wizyt

W rejestracji pracujemy dla Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-17.30. Zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy w godzinach 7.30-17.30 w przypadku dorosłych i 7.30-14.30 w przypadku dzieci.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości telefonicznej rejestracji pod numerem: (76) 852 52 43

W dni powszednie po godzinie 18.00 oraz w dni wolne od pracy usługi medyczne są świadczone w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w legnickim szpitalu przy ulicy Iwaszkiewicza 5.

 

Co należy przygotować w celu rejestracji

W związku z wejściem w życie ustawy o ochronie danych osobowych RODO informujemy, że:

1. odbiór recept, wyników badań lub innej dokumentacji może odbywać się osobiście lub z upoważnieniem przez osobę, dla której są pobierane,

2. wgląd do dokumentacji pacjenta może mieć tylko osoba przez niego upoważniona.

W B&M Medyk świadczymy usługi medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także działamy na zasadach komercyjnych, oferując odpłatne wizyty u wszystkich  lekarzy.

Korzystanie ze świadczeń medycznych udzielanych na podstawie umowy z NFZ-em wiąże się z dopełnieniem formalności, które chcemy Państwu przedstawić. Umówienie takiej wizyty wymaga skierowania do poradni specjalistycznej lub diagnostycznej, wystawionego przez lekarza, który uprawniony jest do realizowania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ. Prawidłowo wystawione skierowanie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko pacjenta,
  • adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer domu),
  • numer PESEL,
  • numer telefonu kontaktowego.

Skierowanie jest niezbędne w przypadku, kiedy pacjent zgłasza się do poradni:

  • po raz pierwszy,
  • kolejny raz, lecz z innym problemem zdrowotnym.

 

Rejestracja do poradni specjalistycznych

Rejestracja na wykonywanie zabiegów, iniekcji, opatrunków, pobrania materiału do badań w domu pacjenta w ramach umowy z NFZ-em odbywa się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza zatrudnionego w B&M Medyk.

 

System weryfikacji uprawnień pacjentów

Od dnia 1 stycznia 2013 został uruchomiony system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ (eWUŚ), który został powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU).

W systemie tym osoba dokonująca rejestracji potwierdza prawo pacjenta do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia. Pacjent ma wówczas prawo do nieodpłatnych wizyt w szpitalu lub przychodni, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Weryfikacja odbywa się na zasadzie okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz podania numeru PESEL. Natomiast jeżeli posiadanie ubezpieczenia nie zostało potwierdzone w systemie, pacjent zobowiązany jest do okazania dowodu ubezpieczenia.